Informacje dla kierowców

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2015 w sprawie badań lekarskich w sprawie badań lekarskich dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców” do listy chorób groźnych dla kierowców dopisano obturacyjny bezdech senny (OBS). Oznacza to, że każdy ubiegający się o uprawnienia kierowcy musi przejść badania diagnostyczne pod kątem OBS. Lista placówek diagnozujących OBS znajduje się tutaj.

Jeśli lekarz podejrzewa występowanie OBS może wstrzymać wydanie lub zawiesić prawo jazdy i skierować na specjalistyczne badanie lekarskie. W przypadku stwierdzenia występowania OBS w postaci umiarkowanej ( AHI 15-29) lub ciężkiej (AHI 30 i więcej) konieczne jest potwierdzenie podjęcia terapii i pozostawanie pod opieką lekarza. Dopiero wówczas lekarz może wydać opinię stwierdzającą brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

Najskuteczniejszą terapią obturacyjnego bezdechu podczas snu jest stosowanie aparatów CPAP.

Dla kierowców zawodowych nasza firma oferuje aparaty dostosowane do używania w samochodach TIR z wtyczki gniazda zapalniczki 24V.

Zobacz produkty dla kierowców.